Bel me terug

datum: 3 november 2014
DOOR: Ger Ruefli

Wet Werk en Zekerheid

01-01-2015

Proeftijd: arbeidsovereenkomst ≤ 6 maanden: geen proeftijd mogelijk.

Concurrentiebeding: alleen nog maar in vaste aanstellingen en indien werknemer meerderjarig is, tenzij zwaar wegend bedrijfsbelang.

Meldplicht einde arbeidsovereenkomst: min. 1 maand voor einde schriftelijk aangeven wat er gaat gebeuren en bij voortzetting onder welke condities, tenzij contract < 6 maanden.

< 18 jaar (bij afsluiten overeenkomst): geen ketenbepaling en geen transitievergoeding (geldt ook als men tijdens duur contract 18 wordt).

Uitzendkracht en tijdelijk contract: na 1,5 jaar (78 weken) bij uitzendbureau in dienst.

Loondoorbetalingsplicht uitzendkrachten: max. eerste 6 maanden geen loondoorbetalingsplicht bij niet werken.

01-07-2015

Ketenregeling: 3 x 2 x 6: 3 arbeidsovereenkomsten in 2 jaar. Min. 6 maanden onderbreken ter doorbreking van keten.

Ontslag: Om bedrijfseconomische redenen: UWV. Om persoonlijke redenen: kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst: Ontslag met wederzijds goedvinden toch binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden,  te herroepen door werknemer.

Opzegtermijn: Blijft ongewijzigd.

Behandelingstermijn:

UWV: 4 weken.

Kantonrechter: binnen 4 weken starten met behandeling.

NB: deze termijn mag verrekend worden met opzegtermijn, er moet wel min. 1 maand overblijven als opzegtermijn.

Transitievergoeding: indien werknemer ≥ 2 jaar in dienst is geweest: transitievergoeding t.b.v. vinden andere baan , omscholing, outplacement.

Hoogte vergoeding:

a) ≥ 2 jaar in dienst: 1/3 van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar.

b) ≥ 10 jaar in dienst: 1/2 van het bruto maandsalaris per gewerkt jaar

c) tot 01-01-2020: ≥ 10 jaar in dienst én ten tijde van ontslag ≥ 50 jaar: voor ieder gewerkt jaar boven de 50 één bruto maandsalaris.

d) Max. vergoeding bedraagt € 75.000 óf 1 jaarsalaris (indien hoger dan € 75.000)

e) Indien bedrijf < 25 medewerkers:  bij bedrijfseconomische redenen, pas rekenen vanaf 01-05-2013!

Geen recht op vergoeding bij:

a) ernstig verwijtbaar handelen;

b) < 18 jaar (bij afsluiten overeenkomst) én < 12 uur werk per week;

c) beëindiging om bereiken pensioengerechtigde leeftijd;

d) bij faillissement of surceance van betaling.

01-01-2016

ww-uitkering:

a)  > 6 maanden werkloos: beschikbaar werk is passend (loon wordt  eventueel aangevuld tot niveau ww-uitkering);

b) in 3 jaar tijd lengte ww-uitkering van 3 jaar en 2 maanden naar 2 jaar (in cao afwijking naar 38 maanden mogelijk)